BBO – można głosować !

Rozpoczęło się głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy decydują, które z ponad 473 projeky trafią do realizacji. Zdecyduj jak zmieni się Twoja okolica. W ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy ponad 550 zadań wybranych przez bydgoszczan. Głosowanie elektroniczne na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO zajmuje tylko kilka minut.

Zasady głosowania:
1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy.
2) Głosujący wybiera zadania z listy projektów poprzez postawienie znaku w odpowiednim polu.
3) Na karcie można jednocześnie zagłosować na:
a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
b) 1 mikropojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
c) 1 projekt ponadosiedlowy;
d) 1 projekt społeczny.
4) Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się kartę do głosowani więcej niż 1 raz a, tylko pierwszy odnotowany w aplikacji głos jest ważny.
5) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL oraz adres mail lub nr telefonu.
6) Głosowanie trwa w dniach 2-30 listopada 2023 r. Koniec głosowania 30 listopada o godz. 12.00.
7) Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2024 rok.

Więcej informacji o programie Bydgoski Budżet Obywatelski:

www.bdgbo.pl
www.facebook.com/bdgbo

kontakt:
tel. 52-58-58-962, 52-58-58-427 lub 52-58-58-926

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl