Dzisiaj jest: piątek, 4 grudnia 2020 r.

Home
Segregujesz - Zyskujesz ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 07:26

Od 1 lipca 2013 r. w Bydgoszczy, podobnie jak w całym kraju, obowiązywać będą nowe zasady gospodarki odpadami. To efekt wejścia w życie znowelizowanej  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych mają na celu m.in.:


1. Uszczelnienie systemu – wszyscy mieszkańcy zostają objęci zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych.
2. Rozwój „segregacji u źródła” – mniejsze rachunki dla segregujących odpady.
3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.
4. Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie.
5. Wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia, w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych.
6. Prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

źródło: http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 07:40