Dzisiaj jest: piątek, 10 lipca 2020 r.

Home
Budżet obywatelski - kolejna edycja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 lipca 2015 08:35

Rusza już czwarta edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami decydują o tym, jakie inwestycje powinny być realizowane na bydgoskich osiedlach. Czy wiesz już jak zgłosić swój pomysł?

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego  to kilka ważnych zmian, na które warto zwrócić uwagę już na etapie zgłaszania propozycji. Jedną z ważniejszych jest dłuższy czas przeznaczony na weryfikację wniosków oraz przygotowanie inwestycji. Zgłaszanie projektów zaczynamy już 20 lipca. Dzięki temu większa liczba projektów, które zostaną skierowane do realizacji będzie mogło wystartować z początkiem sezonu budowlanego. Obecnie większa część zadań realizowana była latem i jesienią.  Niektóre prace musiały być przekładane na kolejny rok.

 

Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić jedną inwestycję. W razie konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu np. ograniczeniu inwestycji pracownicy Urzędu Miasta będą kontaktować się z wnioskodawcą, by wspólnie dostosować zakres zadania do możliwości finansowych danego osiedla. Stąd ważne jest zostawienie danych do kontaktu. Do realizacji nie będą kierowane wnioski z mniejszą liczbą głosów. Do udziału w budżecie obywatelskim zapraszamy bydgoszczan działających  w różnych stowarzyszeniach. Jednym z celów budżetu partycypacyjnego jest zachęcanie mieszkańców do wspólnych działań. Jeśli inwestycje wskazane przez mieszkańców nie będą możliwe do realizacji na proponowanym  terenie, wskazane zostaną alternatywne lokalizacje w pobliżu wnioskowanego miejsca. Jeszcze przed głosowaniem propozycje mieszkańców zostaną przedstawione radom osiedli, które je zaopiniują. Informacja o ocenie rady osiedli znajdzie się na karcie do głosowania.

 

Pomysły inwestycji można najprościej zgłosić poprzez elektroniczną aplikację funkcjonującą od 20 lipca na stronie www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski (baner „Złóż wniosek/zagłosuj”). Wniosek będzie można wydrukować także ze strony internetowej miasta. Dodatkowo formularze będą znajdować się przy urnach, które zostaną ustawione w bydgoskich szkołach, młodzieżowych domach kultury, biurach meldunkowych oraz w ratuszu. Wykaz placówek z urnami znajduje się na stronie www.bydgoszcz/budzetobywatelski (zakładka Edycja 2016). Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny do 7 sierpnia. We wniosku oprócz danych osobowych wnioskodawcy powinny znaleźć się informacje takie jak: zakres rzeczowy projektu, miejsce realizacji projektu i szacunkowy koszt. Przykłady zrealizowanych zadań wraz z kosztami znajdują się na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski (zakładki „Przykładowe koszty” lub „Efekty”). Do wniosku można też załączyć szkic sytuacyjny.

 

Następnie omysły i propozycje bydgoszczan w terminie od 8 sierpnia do 9 września weryfikowane będą od strony formalnej i merytorycznej przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pomysły opiniować będą  także rady poszczególnych osiedli. Przedsięwzięcia zgłaszane i później realizowane w ramach tego programu powinny być zadaniami jednorocznymi. Głosowanie planowane jest w terminie od 14 do 30 września. Bydgoszczanie będą mogli głosować tylko na projekty, które zostały wcześniej zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków.  Przy każdym wniosku będzie też opinia rady osiedla. Głosowanie podobnie jak przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w drodze elektronicznej i papierowej (specjalne karty). Głosować może każdy bydgoszczanin, który ukończył 16 lat.

 

Do realizacji kierowane będą wnioski które uzyskają największą liczbę głosów. Nie mogą one jednak przekroczyć środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego na dane osiedle. W celu dostosowania wniosku do sumy środków przeznaczonych na dane osiedle możliwa jest korekta wniosku. Środki, które nie zostaną wykorzystane na dany rok, będą przechodzić na kolejne lata. Za zgodą dwóch rad osiedli środki przeznaczone z terenu działania jednej rady mogą zostać przesunięte , na teren działania drugiej.

 

Budżet obywatelski w pigułce
Zasada działania budżetu obywatelskiego  polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 29 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych). Decyzje, które zadania realizować podejmują mieszkańcy w głosowaniu.

źródło:// www.bydgoszcz.pl