Gminny Program Rewitalizacji

Miasto Bydgoszcz rewitalizuje kolejne place, ulice, budynki. To nie tylko nowa infrastruktura, ale szereg projektów społecznych.

Zależy nam na kontynuowaniu pozytywnych zmian w oparciu o jak najlepsze wzorce. Dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety, oceniającej zrealizowane już działania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pomoże ona nam zaplanować kolejne działania związane z rewitalizacją Bydgoszczy.
Osoby wypełniające ankietę otrzymają voucher z zaproszeniem do zwiedzania Muzeum Kanału Bydgoskiego z przewodnikiem.
Na Państwa opinie i uwagi czekamy do 31 marca 2022 r.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, którą znajdziecie Państwo pod linkiem: www.bydgoszcz.pl/gpr

Więcej informacji o rewitalizacji i Gminnym Programie Rewitalizacji Bydgoszcz 2023+ znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/rewitalizacja