Historia Osiedla Kapuściska Drukuj

 

Historia osiedla datuje się już w roku 1435, W dostępnych źródłach historycznych pod taką właśnie datą odnotowano fakt istnienia pod Bydgoszczą osady podmiejskiej o nazwie Kapuściska, zamieszkałej przez kilka rodzin, które miały obowiązek "...po równi czynsz placić 24 groszy bonae monetae. Mają morgów 80 facjat. Ciż powinni mierzwę z innymi wywozić i co rok każdy z nich po fasce masła i szynkę jedną dać powinni". "Orędownik Urzędowy Miasta Bydgoszczy" z 9 maja 1925r. podaje, że na Kapuściskach stało wówczas kilka domów jednorodzinnych wraz z zabudowaniami. W następnych czternastu latach przybyło kilkanaście dalszych domów.

 

 

"Stare" Kapuściska rozpoczęto budować w 1951r., a już w marcu następnego do pierwszych bloków wprowadzili się lokatorzy. Nie była jeszcze wówczas czynna kotłownia, więc w narożnikach budynków ustawiono lokomobile, które ogrzewały mieszkania. W 1953r. doprowadzono do niej linię tramwajową "Brda", w efekcie w ciągu paru lat zamieszkało tutaj 11 tys. ludzi, nie tylko - jak pierwotnie zakładano - pracowników Zachemu. W 1968r. w sąsiedztwie "starych" Kapuścisk rozpoczęto budowę dużej nowoczesnej dzielnicy rozplanowanej na pięć etapów. Obecnie zamieszkuje je ponad 24tys. mieszkańców i jest to piąte pod względem ludności osiedle w Bydgoszczy.

 

 

 

 

Jeszcze do wczesnych lat 60. była to wieś słynąca z uprawy kapusty (prawdopodobnie stąd nazwa). Były tu wielkie pola, na których rosło żyto i pasły się krowy. Pod lasem w miejscu dzisiejszego jaru płynął strumyk, a miejsce w którym stoją bloki na Sandomierskiej była wielka polana.

 

 

 

 

źródło: http://pl.wikipedia.org/

zdjęcia: archiwum Klubu Odnowa

oraz Gimnazjum nr 13