Budżet obywatelski - rozpoczynamy głosowanie! Drukuj
wtorek, 15 września 2015 08:22

Od poniedziałku (14 września) bydgoszczanie mogą głosować na pozytywnie zweryfikowane projekty tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy, że zgłaszanie wniosków w ramach programu „5/6” Budżet Obywatelski rozpoczęło się 20 lipca i trwało do 7 sierpnia. Następnie prowadzona była merytoryczna i formalna weryfikacja złożonych wniosków. Dzisiaj (14/09) rozpoczęliśmy głosowanie, które potrwa do końca miesiąca, tj. 30 września. Tego, które ze zgłoszonych przez bydgoszczan projektów będą cieszyły się największą popularnością dowiemy się w połowie października. Podczas tegorocznej, czwartej edycji  weryfikacji zostało poddanych 289 wniosków. Łącznie zgłoszonych zostało około 600 propozycji. Wszystkie zgłoszone przez bydgoszczan wnioski zostały pisemnie opiniowane przez rady osiedla. Także merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostki organizacyjne miasta przeprowadziły weryfikację formalną i merytoryczną. W pierwszych dniach września odbyły się posiedzenia zespołu ds. weryfikacji wniosków z udziałem rad osiedli, na których jednostki miejskie oraz rady osiedla przedstawiły swoje uwagi oraz poinformowały o wynikach konsultacji z wnioskodawcami projektów. Pod głosowanie poddane zostaną zatwierdzone 152 projekty na łączną kwotę 16 mln 264 tysięcy 154 zł.

Przykładową przyczyną braku możliwości pozytywnej weryfikacji wniosku była zbyt duża kwota przekraczająca środki przeznaczone na dane osiedle, brak możliwości zlokalizowania inwestycji na działce miejskiej, brak dostępności dla wszystkich mieszkańców lub rozpoczęte już plany inwestycyjne.

Zasady głosowania:
1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy, która ukończyła 16 lat.
2) Głosujący wybiera 1 zadanie z listy projektów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu „GŁOSUJ”.
3) Projekt zadania wybrany poniżej otrzymuje 1 głos.
4) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL (wyłącznie do celów głosowania).
5) Głosowanie trwa od 14 września do 30 września 2015 r.
6) Projekty, które uzyskają najwyższą ilość głosów zostaną wpisane do budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok. 

Głosowanie odbywa się dwutorowo - za pomocą aplikacji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego lub w formie papierowej. Wystarczy wydrukować jedną z kart do głosowania (odpowiednią dla danego okręgu) ze strony www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i domach kultury. Karty do głosowania są także do pobrania w tych placówkach. Do realizacji kierowane będą wnioski, które uzyskają największą liczbę głosów. Nie mogą one jednak przekroczyć środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego na dane osiedle.

Warto wiedzieć:
Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Wyżyn, którzy zgłosili 27 inwestycji. Najmniej aktywni mieszkańcy okazali się mieszkańcy Łęgnowa Wsi, którzy zgłosili jeden wniosek. Z kolei Rady Osiedla wydały 123 pozytywne opinie o projektach zgłoszonych przez mieszkańców.

źródło: www.bydgoszcz.pl