Konkurs na nazwę tramwaju nr 8

Urząd miasta ogłosił plebiscyt, w którym pyta mieszkanki i mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów. Na zgłoszenia czekają do 29 lutego br.
Pierwszym spośród nowoczesnych pojazdów zakontraktowanych na ten rok, które wyjadą na tory w połowie roku, nadane zostaną nazwy wybrane we wcześniejszej edycji plebiscytu w roku 2017 (Felicja Gwincińska, Zygmunt Malewski, Kazimierz Hoffman, Melchior Wierzbicki). Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pierwszych pojazdów otrzyma także imię monarchy Władysława Jagiełły, który 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi. Bydgoszcz uczci tym samym ważny dla historii miasta jubileusz.
Wybór nowych patronów przebiega dwuetapowo. W lutym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji nazw tramwajów wraz z uzasadnieniami. Służy temu formularz dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Zgłoszenia obejmować mogą wyłącznie patronów nieżyjących, związanych z Bydgoszczą, którzy na przestrzeni dziejów budowali pozytywny obraz miasta i zasłużyli się dla jego rozwoju. Zakładamy, że liczba zgłoszonych propozycji będzie większa od wybieranych na ten rok patronów. W drugim etapie Prezydent poprosi o pomoc Komisję złożoną między innymi z rektorów bydgoskich uczelni, społeczników oraz przewodniczącej Rady Miasta. Komisja w drodze głosowania zdecyduje o ostatecznym wyborze.

źródło i zdjęcie: www.bydgoszcz.pl