Konsultacje dot. lokalizacji stojaków rowerowych

Szanowni Mieszkańcy osiedla Kapuściska,

przekazujemy Państwu zarządzenie Nr 71/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji 500 stojaków rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje przeczytacie Państwo po kliknięciu poniższego przycisku.