Konsultacje społeczne dotyczące BBO

Zarządzenie Prezydenta miasta Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Zarządza się co następuje:

1. Przeprowadzić na terenie miasta Bydgoszczy konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu BBO.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących regulaminu programu BBO.
3. Konsultacje będą miały zasięg ogólno miejski.
4. Konsultacje odbędą się w terminie od 20 lutego do 13 marca 2023r.
5. Kosultacje zostaną przeprowadzone za pomocą następujących narzędzi:
– karty konsultacyjnej;
– spotkania z mieszkańcami;
6. W konsultacji może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy.
7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Komunikacji Społecznej UM Bydgoszczy.

Celem konsultacji społecznych w sprawie regulaminu programu BBO jest pozyskanie opinii mieszkańców o tym, jakie zmiany należy wprowadzić w programie, by usprawnić jego realizację. Konsultujemy te zagadnienia co roku, aby program BBO odpowiadał potrzebom mieszkańców.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając TUTAJ