Kręci Nas Recykling – SprzątaMY Kapuściska

Fundacja Zielone Jutro zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w akcji sprzątania terenów zielonych, która odbędzie się w dniu 25 marca 2023 o godzinie 10.30 w Bydgoszczy przy ul. Bernarda Śliwińskiego (osiedle Kapuściska).
Zbiórka uczestników przy basenie „Piąta Fala” przy V Liceum Ogólnokształcącym, przy strefie na grilla, w miejscu zaznaczonym na mapie czerwonym kolorem (kolorem żółtym zaznaczono teren, który będziemy sprzątać razem z uczestnikami akcji). Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci Nas Recykling, której inicjatorem jest lider branży oponiarskiej – firma Oponeo.pl https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling
Partnerami wydarzenia są Miasto Bydgoszcz – Czysta Bydgoszcz oraz Rada Osiedla Kapuściska. Zapewniamy worki na śmieci i odbiór zebranych odpadów. Rękawiczki najlepiej zabrać własne, choć oczywiście też będą przygotowane. Na uczestników będą czekały drobne ekoupominki.
Na zakończenie akcji zapraszamy wszystkich uczestników akcji ponownie na miejsce zbiórki na ciepły posiłek z grilla, który będzie wydawany w godzinach 12.15-13.00. Natomiast przed akcją o godzinie 10.15 odbędzie się konferencja prasowa.

Jednym z głównych elementów kampanii Kręci Nas Recykling jest przeprowadzenie na terenie całej Polski minimum pięćdziesięciu akcji sprzątania odpadów, w tym także zużytych opon. W akcje zaangażowane są również społeczności lokalne ze sprzątanych terenów. Jednocześnie prowadzone będą działania informacyjne na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu opon. Wykaz ekologicznych akcji oraz mnóstwo wiedzy nt. recyklingu opon dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling

Sprzątanie terenu nie jest jedynym celem kampanii „Kręci Nas Recykling”. Podobnie, jak w roku poprzednim, Oponeo planuje za każde 4 zebrane zużyte opony posadzić 1 nowe drzewo w miejscu wymagającym zalesienia, co przyczyni się do odbudowy lasów w Polsce – cel na ten rok to 3000 drzew. Do łącznej liczby zebranych odpadów zostanie zaliczone także to ogumienie, które trafi do odpowiednich warsztatów oznaczonych logiem kampanii w trakcie wymiany opon.
Tegoroczną nowością jest wprowadzenie do projektu elementu rywalizacji, który ma zachęcić lokalne społeczności do brania udziału w akcjach sprzątania terenów zielonych. 10 gmin, które w czasie swoich zbiórek uprzątną największą ilość odpadów, będzie mogło wybrać schroniska dla zwierząt, które Oponeo.pl wesprze finansowo.

źródło i foto: Kręci nas Recykling