Nowa edycja BBO

Od jutra (24 maja) rozpoczynamy kolejną, 12. edycję programu Bydgoski Budżet Obywatelski. To doskonała okazja dla mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, aby wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować, na co zostanie przeznaczone 16 mln złotych.

Każdą edycję poprzedzają konsultacje. W tym roku pytaliśmy mieszkańców m.in. o sposoby głosowania, realizację zadań na terenach niebędących własnością miasta, czy zmniejszenie liczby  kategorii. Po przeanalizowaniu uwag mieszkańców wspólnie z Radą ds. Partycypacji Społecznej, zdecydowaliśmy o zastąpieniu infolinii telefonicznej stacjonarnymi punktami do głosowania. W kolejnym roku możliwe będzie także zgłoszenie projektu na terenach niebędących własnością miasta. Nie zmieniliśmy poszczególnych kategorii projektów – do dyspozycji bydgoszczan pozostanie zgłaszanie projektów w kategorii ponadosiedlowej, osiedlowej, społecznej czy mikroprojektów osiedlowych.

Jak mogę zgłosić projekt? 

Wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, znajdziesz go na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Projekty można zgłaszać od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca włącznie. Podczas wypełniania formularza wystarczy wskazać kategorię projektu, uzupełnić jego nazwę, lokalizację, szacunkowy koszt oraz opis. Pamiętaj! Wskazanie konkretnej lokalizacji inwestycji jest bardzo ważne, szczególnie w czasie weryfikacji. Cały proces będzie przebiegał sprawniej, jeśli podasz konkretne miejsce, np. numer działki/obrębu (można to sprawdzić TUTAJ) lub numer pobliskiego budynku czy miejsca. Jeśli nie posiadasz takich danych, wystarczy podanie innego punktu orientacyjnego lub dołączenie zdjęcia z zaznaczonym konkretnym fragmentem, np. zrzutu ekranu z mapy.

Kto może zgłosić projekt? 

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bydgoszczy: nie musisz być zameldowany na terenie miasta, wystarczy, że tu mieszkasz. Nie ma także ograniczeń wiekowych, jednak należy pamiętać, że osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Jakie projekty można zgłaszać? 

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji jest blisko 16 mln zł. Projekty dzielą się na cztery kategorie:

Osiedlowe: Projekty dla 29 osiedli, wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków przeznaczonych na dane osiedle, które dostępne są TUTAJ. W kategorii projektów osiedlowych do wydania jest łącznie 13,7 mln zł.
Ponadosiedlowe: Projekty o wartości do 1,54 mln zł. Do każdego takiego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli.
Społeczne: Projekty nieinwestycyjne, do 38,6 tys. zł każdy.
Mikroprojekty osiedlowe: Projekty do 10 tys. zł każdy.

Pamiętaj, że podczas zgłaszania projektu społecznego lub mikroprojektu osiedlowego o charakterze społecznym należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) – informacje, w formie załącznika, można dołączyć na etapie składania projektu lub w terminie 7 dni od tego momentu przesłać na adres mailowy budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl. Wzór formularza dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji na temat nowej edycji BBO można przeczytać TUTAJ

źródło: www.bydgoszcz.pl