Nowa platforma edukacyjna

Miasto Bydgoszcz jako partner projektu pt. Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPING/PL realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do skorzystania z nowej platformy edukacyjnej z kursami e-learningowymi przeznaczonymi dla różnych grup wiekowych i interesariuszy. Kursy poświęcone są szeroko rozumianej problematyce jakości powietrza i przygotowane zostały z wykorzystaniem technologii MOOC (ang. massive open online course), co można przetłumaczyć jako Masowy Otwarty Kurs Online.

Każdy kurs zawiera część teoretyczną – obejmującą wprowadzenie oraz niezbędne wyjaśnienia, część praktyczną, zawierającą zadania pomagające utrwalić i zweryfikować zdobytą wiedzę, jak również zestaw materiałów dodatkowych – pozwalających uzupełnić i rozszerzyć zdobywaną wiedzę. W ramach kursów funkcjonuje również forum dyskusyjne, będące obszarem wymiany wiedzy i doświadczeń wśród uczestników kursu, jak i umożliwiające zadawanie pytań prowadzącym kurs. Platforma MOOC dostępna jest na stronie: https://mooc-life.e-science.pl

Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy MOOC dostępna jest na stronie: 

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2022/02/jak-korzystac-z-platformy-e-learningowej-mooc-life-mappingair-pl/

Pozdrawiam

Beata Brzozowska-Michałek

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
Urząd Miasta Bydgoszczy