Oficjalna odmowa dotycząca spalarni

Jak możemy przeczytać na oficjalnym fanpage Towarzystwa na rzecz Ziemi jest czerwone światło dla spalarni odpadów w Bydgoszczy ‼ W tym tygodniu, jako strona postępowania, otrzymaliśmy (TNZ) oficjalne pismo o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla planowanej rozbudowy spalarni odpadów niebezpiecznych należącej do spółki ENERIS ECO o przepustowości 28 tys. ton odpadów. Podstawą odmowy jest niezgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności z określonymi w nim zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Co prawda decyzja nie jest jeszcze uprawomocniona i teoretycznie wszystko może się zdarzyć, ale odmowa wydania decyzji to na prawdę wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego w Bydgoszczy – wielkie gratulacje ‼
W tym miejscu, w imieniu mieszkańców Kapuścisk, ale pewnie też pozostałych bydgoszczan, chcielibyśmy serdecznie podziękować Towarzystwu na rzecz Ziemi za zaangażowanie i wkład pracy, który w bardzo dużej mierze przyczynił się do sukcesu, jakim jest odmowa wydania zgody na budowę Spalarnii.