Pełnomocnik RO Kapuściska ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Rady Osiedla Kapuściska powołał Pełnomocnika Rady Osiedla Kapuściska ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Adama Stachowskiego.

Zadaniem Pełnomocnika jest m.in. pomoc osobom wykluczonym w uczestniczeniu w życiu społecznym np. pomoc przy wyjściu na spacer, instytucji kultury lub zdrowia, pomoc w uzyskaniu dotacji na dobudowanie windy zewnętrznej lub podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z osiedla Kapuściska poszukujące pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt z Panem Adamem pod numerem telefonu: 664 22 58 18.