Postulaty dotyczące Kapuścisk

W związku z wnioskami/postulatami przedstawicieli Rad Osiedli zgłoszonymi w dniu 6 grudnia 2021r. Prezydent Miasta udzielił informacji i wyjaśnień, które przedstawiamy poniżej w pliku PDF

Pytania skierowane do Rafała Bruskiego związane z osiedlem Kapuściska dotyczyły:

Aby przeczytać odpowiedzi Prezydenta: