Wybory do izb rolniczych

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszcz informuje, że w dniu 24 września 2023r. odbędą się wybory do izb rolniczych. Gmina stanowi podstawowy okręg wyborczy, a członkami samorządu rolniczego uprawnionymi do udziału w wyborach są rolnicy, podatnicy podatku rolnego. Wybory na kandydata (kandydatów) do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 24 września 2023r. w Sali im. Łochowskiego, ul. Jezuicka 2 w Bydgoszczy.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród rolników- osoby posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych oraz podatników podatku od działów specjalnej produkcji rolnej (ogrodnictwo). Powyższe osoby są uprawnione do głosowania w wyborach do izb rolniczych. Jednocześnie zwracam się z prośbą o pilną pomoc we wskazaniu kandydatów do pracy w komisji wyborczej do dnia 02 sierpnia 2023r. Informuję, że kandydatami do pracy w komisji wyborczej są osoby uprawnione do głosowania w tych wyborach.
Osoba do kontaktu: Anetta Steltmann tel.: 52 58 58 147 lub 726 574 530