Wyniki Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Bydgoszczanie wybrali nowe projekty w 9. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 16 mln zł pozwoli zrealizować co najmniej 54 zadania osiedlowe, 21 projektów społecznych i 2 inwestycje ponadosiedlowe, które zyskały najwięcej głosów. Są wśród nich m.in.: dalsza rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem, budowa kolejnych dróg rowerowych i nowych miejsc rekreacji. Na wszystkie projekty łącznie oddano prawie 50 tysięcy głosów.

W tym roku na realizację zwycięskich projektów zabezpieczyliśmy 16,1 mln zł, podobnie jak w poprzedniej edycji. Pomysły tradycyjnie zgłaszali mieszkańcy – łącznie oddano na nie prawie 50 tysięcy głosów, w tym ponad 17368 na projekty osiedlowe, 15517 na ponadosiedlowe i 16155 na małe projekty społeczne. Z powodu pandemii głosowanie było możliwe tylko elektronicznie. Nad udoskonaleniem zasad Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego jeszcze przed zgłaszaniem projektów pracowała Rada ds. Partycypacji Społecznej, składająca się przedstawicieli rad osiedli, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta czy też organizacji pozarządowych. Pomagają nam również konsultacje z mieszkańcami. Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się na stronie www.bdgbo.pl (wyniki tutaj). Na konferencji prasowej przedstawił je również wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel.

źródło: www.bydgoszcz.pl