Zaproszenia na spotkania konsultacyjne

Szanowni mieszkańcy! Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.
Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:
– rozpoznać potrzeby mieszkańców;
– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału;
– zaplanować innowacyjne pomysły na małe projekty aktywizujące społeczność;
– porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.
Spotkania odbędą się:
– 19.12. od godziny 16:00 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34
– 20.12. od godziny 10:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza: TUTAJ

Do zobaczenia!