Zmiana organizacji ruchu

Przekazujemy informuje jakie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opublikował na swoim facebook`owym profilu:

Zmiany na Kapuściskach.
✅️ Na osiedlu wprowadzamy ograniczenia prędkości do 30 km/h, progi zwalniające, zawężenia jezdni i skrzyżowania równorzędne.
Działania mają wprowadzić spowolnienie ruchu i poprawić bezpieczeństwo.
✅️ Roboty potrwają około tygodnia.
Kierowcy jadą wolniej – jest bezpieczniej 👍
⚠️ Warto jednak uważać na nowe znaki

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuję także, że ulica Sandomierska objęta została strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h W przywołanych strefach Zarząd co do zasady nie wyznacza przejść dla pieszych. Wyjątek stanowią przejścia dla pieszych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej generujących duże natężenia ruchu pieszego. Zarząd informuje, że w celu fizycznego ograniczenia prędkości i dostosowania jej do obowiązującego limitu 30km/h przed przejściami sugerowanymi, (przejścia sugerowane zlokalizowane są w tych samych miejscach co wcześniej przejścia wyznaczone) zlokalizowane zostały progi zwalniające a przy przejściu sugerowanym przy posesji Sandomierska 34 zostanie zawężona jezdnia do szerokości 4,5m celem zmniejszenia powierzchni kolizji pieszy – pojazd.

Ponadto ZDMiKP informuje, że nie wprowadzi strefy zamieszkania na ul. Sandomierskiej ponieważ ulica ta wyposażona jest w chodniki, jest to infrastruktura dedykowana pieszym oraz jezdnię służącą do ruchu pojazdów. Strefy zamieszkania wyznaczane są na ulicach które wyposażone są w pieszojezdnię.